Blog

Budowa ogrodzenia

Czy trzeba zgłaszać budowę ogrodzenia?

Każdy właściciel posesji może wybudować ogrodzenie, aby chronić swoją nieruchomość. Nie wolno mu zrobić tego w dowolny sposób. Nie ma zbyt wielu prawnych regulacji dotyczących ogradzania działki, należy jednak pamiętać o kilku dość istotnych przepisach. Z naszego wpisu dowiesz się, jakie formalności należy załatwić przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia, aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem.

Skontaktuj się

Ogrodzenie bez formalności

Nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Prawie budowlanym znacznie upraszcza kwestie stawiania małych, nieskomplikowanych obiektów budowlanych, do jakich zaliczane są ogrodzenia. Bez żadnych formalności możliwa jest ich budowa do wysokości 2,2 metra. Bez wymaganego zgłoszenia można również stawiać ogrodzenia lub dokonywać remontów ogrodzeń pomiędzy sąsiadującymi działkami budowlanymi, lub od strony dróg, ulic, parkingów i innych terenów publicznych. Stanowi to znaczącą zmianę w przepisach, ponieważ dotychczas w takich sytuacjach wymagane było zgłoszenie zamiaru budowy.

Zrealizowane przez nas ogrodzenia

Kiedy potrzebne jest pozwolenie?

Niestety, nie każdy teren pozwala na nieskomplikowaną budowę ogrodzenia bez formalności. W niektórych sytuacjach niezbędne jest uzyskanie zezwoleń na jego budowę. Jeżeli na przykład płot dzielić będzie dwa tereny z dużą różnicą wysokości – konieczne będzie wykonanie muru oporowego. W tym przypadku budowa musi dodatkowo uwzględniać warunki techniczne i być zrealizowana w sposób spełniający wszystkie niezbędne wymogi bezpieczeństwa. Pozwolenia na ogrodzenie wymaga się również w przypadku wszystkich płotów mających więcej niż 2,2 m wysokości.

Należy jednak pamiętać, że mimo złagodzenia przepisów Prawa Budowlanego należy liczyć się z tym, że będziemy musieli spełnić wytyczne, które określone zostały w innych przepisach. Na przykład, w przypadku chęci położenia ogrodzenia w pobliżu rzek ogrodzenie powinno być zgodne z  warunkami Prawa Wodnego. Wymagają one między innymi zachowania półtorametrowej odległości od linii brzegowej. Warto także pamiętać o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy ustawie o drogach publicznych, w przypadku których może pojawić się konieczność uzgodnienia lokalizacji ogrodzenia z zarządcą sąsiadującej drogi.

Pamiętaj o bezpieczeństwie

Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt, dlatego też zabronione prawem jest umieszczanie na nim (na wysokości mniejszej niż 1,8 m) ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego itp. Warto wybrać ogrodzenia Kołobrzeg, gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z wszelkimi przepisami.

Gdzie zgłosić budowę ogrodzenia?

Jeżeli konieczne jest zgłoszenie budowy ogrodzenia, należy odpowiednie dokumenty złożyć do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Wypełniając zgłoszenie, trzeba podać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonywania robót oraz w miarę dokładny termin rozpoczęcia prac budowlanych. Zgłaszając budowę, należy również przedłożyć oświadczenie o prawie do dysponowania konkretną nieruchomością na cele budowlane. Urzędnik rozpatrujący wniosek, w zależności od sytuacji, może też poprosić o szkic lub plan architektoniczny ogrodzenia, które ma zostać postawione.

Ewentualne zgłoszenie trzeba złożyć co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Do ich wykonywania można przystąpić po 21 dniach (jeżeli urząd nie wniósł w tym czasie sprzeciwu bądź nie wezwał do uzupełnienia wniosku) i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac.

Ogrodzenie od strony ulicy – o czym pamiętać?

Należy mieć na uwadze, że ogrodzenie znajdujące się od strony ulicy nie może przekroczyć linii rozgraniczającej. Przed budową warto dowiedzieć się, czy plan miejscowy nie przewiduje poszerzenia drogi, ponieważ wtedy ogrodzenie musi zostać usytuowane odpowiednio daleko.

Właściciele nieruchomości znajdujących się wzdłuż skrzyżowania dróg, czyli na tak zwanym „rogu”, muszą mieć na uwadze wysokość swego ogrodzenia. Starosta może uznać, że powoduje on ryzyko kolizji drogowej i tym samym nie zgodzić się na budowę.

Szukasz ogrodzeń najwyższej jakości? Jeśli tak, ogrodzenia Kołobrzegto oferta idealna dla Ciebie. Wybierz ogrodzenie dopasowane do Twoich potrzeb już dziś.

Skontaktuj się

Bramserwis © 2019
Realizacja: Footstep.pl

Strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka Cookies